Privatumo politika

Įmonė gyvuoja virš 25 metų
200 darbuotojų
3000 prekybos vietų visoje Europoje

ASMENS DUOMENŲ TAVRKYMO INFORMACINĖ TAISYKLĖ

 

Pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 13 art. 1 ir 2 straipsniu dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, informuoju:

 1. 1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra HANBUD sp. Z o.o., ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 85 730 94 08, e. paštas biuro@hanbud-dachy.pl
 2.  Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi kai:
 3. Davėtę sutikimą duomenų tavarkymui (pagal BDAR reglamento I skyriaus 6 straipsnį ) konkrečiam tikslui tai yra kontaktinio formularo tavrkymui, marketinginiams tikslams, įdarbinimo tikslams,
 4. Norint sudaryti sutartį, o taip pat vykdyti sutarties, pasirašytos su Administratoriumi, sąlygas (pagal BDAR reglamento I skyriaus 6 straipsnį ), tai yra prekių pardavimas arba paslaugos teikimas, dokumentų susijusių su sutartimi tavrkymas (užsakymai, buhalteriniai ir sandelio dokumentai),
 5. Esant pagrįstiems Administratorio reikalavimams ty. teisiškai pagrįstų Administratoriaus interesų realizacijos būtinumas, tame tarpe vizualinis stebėjimas (pagal BDAR reglamento I skyriaus 6 straipsnį ) skirtas žmonių ir turto apsaugai, reikalavimų išeiškojimui bei apsaugai nuo jų,
 6. Įstatymu numatytų reikalavimų vykdymas, skirtas administratoriui teisinių nuostatų laikymuisi (pagal bdar reglamento i skyriaus 6 straipsnį ).
 7. Asmens duomenys gali būti perduoti įpareigotiems vienetams pagal teisės nuostatas, tame tarpe pagal mokesčių įstatymų nutarimus, buhalterinias nuostatas, atskaitomybės užtikrinimui pagal teisės aktus, teismo ar kitų įpareigotų teisnių organų nuosprendžių vykdymui.
 8. Asmens duomenys bus saugomi:
 9. Jeigu duomenys tavarkomi pagal sutikimą, jie bus saugomi iki sutikimas nebus anuliuotas.
 10. Per visą laiką, kurį namato teisiniai nutarimai,
 11. Po reikalavimų senaties laikotarpio, jeigu tai padėtų jų išeiškojimui,
 12. Vizualinio stebėjimo atveju – ne ilgiau kaip per tris mėnesius.
 13. Asmuo pateikiantis savo duomenis turi teisę reikalauti iš Administartoriaus prieigos prie jų, taip pat gali juos pakeisti, anuliuoti bei riboti jų apdorojimą. Asmuo pateikiantis savo duomenis turi teisę nesutikti dėl duomenų tvarkymo, o taip pat dėl savo duomenų perkėlimo. Pateiktos paraiškos bus svarstomos pagal BDAR nuostatas.
 14. Užsirašymas į naujienlaiškį vyksta pagal sutikimą gauti elektroniniu būdu marketinginius laiškus Hanbud-dachy.pl svetainėje. Prašome pateikti Jūsų elektroninį adresą, į kurį bus siunčiami laiškai. Asmenys užsisakę naujienlaiškį gali to atisakyti paspaudžius nuorodą panaikinančia naujienlaiškio užsakymą, kuri randasi kiekvieno naujienlaiškio porašėje.

Duomenys pateikti naujienlaiškio užsakyme yra tvarkomi:

Hanbud sp. z o.o.

bei :

FreshMail sp. z o.o., tinklapio operatoriaus FreshMail.pl

 1. Tvarkymas, kuris buvo atliktas remiantis sutikimu prieš jo panaikinimą. Sutikimas turėtų būti atšauktas siunčiant el. Laišką šiuo adresu: biuro@hanbud-dachy.pl
 2. Asmuo, teikiantis savo duomenis, turi teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui, jei pažeistos asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatos.
 3. Asmens duomenys nebus tvarkomi tik automatizuotomis priemonėmis, tame tarpe per profiliavimą.
 4. Asmens duomenys nebus perduoti trečiajai šaliai.
 5. Duomenų pateikimas yra savanoriškas ir naudojamas siekiant įvykdyti šalių įsipareigojimus. Atsisakiu pateikti duomenis gali būti neįmanoma imtis veiksmų numatytų prašyme ar sutartyje.

Jei Administratoriui pateikiate savo darbuotojų, įgaliotinių, asocijuotų asmenų, rangovų, tiekėjų ar kitų asmenų asmens duomenis, prašome pranešti jiems apie teikiamų duomenų apimtį, duomenų tvarkymo tikslą bei Administratoriaus pavadinimą ir duomenų tvarkymo taisykles.

Peržiūrėkite patariamuosius straipsnius

Mūsų tinklaraštyje rasite daug naudingų straipsnių apie stogo dangos medžiagos pasirinkimą, tinkamą jos montavimą ir priežiūrą. Visus tekstus parengė plieno dangų srities specialistai.

Peržiūrėkite mūsų produktų katalogus

Produktų kataloguose pateikiamos stogo dangos, metalinės tvoralentės, skelbimų lentos ir gipso kartono profiliai, kuriuos galima rasti „Hanbud“ pasiūlyme. Visi failai pateikiami PDF formatu. Raginame atsisiųsti.

Stogo dangos ir tvoros montavimo instrukcijos

Mūsų parengtų montavimo instrukcijų dėka vartotojas gali pats sumontuoti stogo dangą ar tvorą. Instrukcijos parašytos visiems suprantama kalba, be to joje yra pavaizduotos montavimo schemos.